Добре дошли  в сайта на WaterS©,

фирма специализирана в областта на

напояването в селското стопанство и бита.

 
Капковото напояване има почти универсално приложение

по отношение на терените и климатични условия:

  • При сложен релеф и голям наклон на терена (до над 45°).
  • В райони с продължителни засушавания и постоянни силни ветрове.
  • При местни водоизточници със сравнително ограничено водно количество.
  • При почви с малка мощност и с много ниска или висока водопропускливост. Почви, показващи тенденция към засоляване и водоизточници с по-високо съдържание на водоразтворими соли.