ПРЕДИМСТВА НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ


ПРЕДИМСТВА НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ

В сравнение с традиционните методи на напояване (повърхностно и дъждуване), капковото напояване притежава редица съществени предимства, които обуславят изключителния интерес към него.