Изкопни дейности

Изкопни дейности

BOBCAT 319 1.4 тона е високо ефективен при изкопно-насипни работи на канали, в тесни и широки пространства, при наклони и в близост до сгради и съоръжения.