Микродъждуване


МикродъждуванеМикродъждуване или така нареченото аерозолно напояване на розови насаждения , подкоренно дъждуване на овощни градини.

Aвтоматизирано напояване


Aвтоматизирано напояване Aвтоматизирано напояване на принципа на потъващи хидранти.

Изкопни дейности


Изкопни дейности

Фирмата разполага със специализирана техника за извършване на изкопни дейности.

Дъждуване


Дъждуване Дъждуване тютюнови и билкови масиви.

Капково напояване


Капково напояване

Капково напояване на оранжерии,паркове овощни градини и всички видове растения,който се нуждаят от такова. Представлява метод , при който водата ,а заедно с нея и хранителните вещества се подават под формата на капка в кореновата система на растенията.